Sprawy Gospodarcze

Kancelaria pomaga w sprawach gospodarczych. Reprezentujemy ludzi w sprawach pomiędzy przedsiębiorcami, zarówno w zakresie majątkowym jak i niemajątkowym. Reprezentujemy również osoby prawne.

SPRAWY O ZAPŁATĘ

Podstawą wniesienia sprawy do sądu zazwyczaj będzie niespełnienie przez dłużnika świadczenia pieniężnego z tytułu zawartej umowy. Pomagamy naszym Klientom również na etapie sporządzenia wezwania do zapłaty, które poprzedza wejście na drogę sądową. Obsługujemy również klientów na etapie postępowania egzekucyjnego. Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno osobom, które chcą wnieść do sądu pozew o zapłatę, jak i tym, które taki pozew otrzymały i z tego względu wymagają obrony swoich interesów w postępowaniu sądowym.