Sprawy Cywilne

Nasza Kancelaria zajmuje się między innymi sprawami z zakresu prawa cywilnego. Jest to rozległa dziedzina w obrębie której świadczymy przede wszystkim obsługę spraw sądowych w tym zakresie, konstruowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, oraz porady.

ROZWODY

Osoby przechodzące przez rozwód potrzebują wsparcia prawnika zarówno przed sądem, jak i przed innymi instytucjami zajmującymi się tą trudną tematyką, która ma na celu rozłączenie wspólnoty dwojga ludzi. Przygotowujemy pisma procesowe, dbamy o bezpieczny podział majątku wspólnego, doradzamy w kwestiach pobocznych związanych z decyzją o rozwodzie. Szczegółowo analizujemy sytuację klienta i zapewniamy najlepszy dobór środków do jej rozwiązania.

PODZIAŁ DOROBKU MAJĄTKOWEGO MAŁŻONKÓW

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu podziału majątku dorobkowego małżonków. Są to sprawy wymagające negocjacji pomiędzy stronami, w których uczestniczymy i wspieramy Klienta. Pomagamy ustalić nierówne udziały w dzielonym majątku, przygotować związaną z tym dokumentację i formalności.

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Prowadzimy sprawy związane z podziałem nieruchomości. Pomagamy przeprowadzić związaną z tym zagadnieniem procedurę. Zapewniamy Klientowi rzetelną informację na temat etapów takiego postępowania i jego następstwami, np. wydzielanie dróg dojazdowych. Przedstawiamy nowe przepisy dotyczące gospodarstw rolnych nieprzekraczających 0,3 ha.

SPRAWY O ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria w sprawach o zasiedzenie świadczy usługi zarówno doradcze, jak i procesowe. Istnieje kilka rodzajów zasiedzenia. Podstawowe zasiedzenie nieruchomości jest sprawą łączącą w sobie zarówno konieczność upływu odpowiedniej ilości czasu, jak i przedstawienia różnorakich dowodów, mających na celu udowodnienie swojego stanowiska. Kancelaria pomaga dobrać odpowiednich świadków i dokumenty potrzebne do takiego postępowania, a przede wszystkim wyjaśnia, czy zasiedzenie może nastąpić.

SPRAWY O ODSZKODOWANIA

Oferujemy również pomoc w sprawach o odszkodowania. Są często długie procesy. Podpowiadamy które dokumenty potrzeba przedstawić aby uzyskać większe odszkodowanie, sprawdzić, czy biegły wziął pod uwagę wszystkie ważne dla Klienta okoliczności. Dostępne statystyki mówią o zasądzaniu przez sądy kilkukrotnie wyższych kwot, niż przyznał ubezpieczyciel.

SPRAWY SPADKOWE

Przeprowadzenie spraw związanych ze spadkiem okazuje się często skomplikowane z wielu względów. Prawa do spadku może przypadać kilku osobom. Spadkobiercy nie zawsze chcą pokojowo podzielić spadek między sobą. Kancelaria doradza w sposobie nabycia spadku lub jego odrzucenia, reprezentowania w sprawach o dział spadku i innych sprawach związanych z dziedziczeniem po bliskich osobach.

SPADKI DLA OSÓB Z ZAGRANICY

Kancelaria gotowa jest świadczyć pomoc prawną osobom z zagranicy w sprawach związanych ze spadkiem na terenie Polski. Do problemów związanych z tradycyjnym nabyciem spadku może dojść również odległość, czy nieznajomość kwestii prawnych związanych z dziedziczeniem w Polsce.