Stała Obsługa Prawna

Jest to oferta skierowana przede wszystkim do indywidualnych klientów prowadzących działalność gospodarczą, a także spółek i innych podmiotów wymagających świadczenia pomocy prawnej w sposób ciągły.

W ramach stałej obsługi prawnej pracownicy Kancelarii zapoznają się ze specyfiką prowadzonej przez Klienta działalności, wewnętrzną organizacją przedsiębiorstwa a także ze szczególnymi problemami związanymi z funkcjonowaniem w danej branży.

W ramach stałej obsługi prawnej oferujemy:
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi,
 • przygotowanie dokumentów przetargowych,
 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • egzekwowanie wierzytelności.
Dodatkowo, z związku z obsługą spółek prawa handlowego Kancelaria realizuje następujące zlecenia:
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
 • rejestracja zmian w KRS,
 • rozwiązywanie i likwidacja spółek,
 • przekształcenia, podziały spółek,
 • restrukturyzacje podmiotów gospodarczych,
 • analizy i opinie prawne dla podmiotów gospodarczych