Sprawy Rodzinne

Kancelaria specjalizuje się w sprawach rodzinnych. jest to rozległa dziedzina zajmująca się kwestiami zarówno majątkowymi, jak i niemajątkowymi. Kancelaria pomaga w podziale majątku, ustaleniu praw do dzieci, kwestiach alimentacyjnych i innych.

USTALANIE KONTAKTU Z DZIEĆMI

Ustanawianie kontaktów z dziećmi to trudny problem dotykający ludzi zmuszonych ustalić je przy pomocy prawnika, czy sądu. Pomagamy ustalić najlepsze rozwiązanie, kierując się zgodnie z prawem przede wszystkim dobrem dzieci. Kancelaria wspiera rodziców w ustaleniu propozycji długości i sposobu kontaktów, przygotowania odpowiednich pism i doboru środków dowodowych.

SPRAWY POMIĘDZY MAŁŻONKAMI

Sprawy pomiędzy małżonkami wymagają udowodnienia często nieudokumentowanych kwestii. Kancelaria pomaga przygotować najlepsze dla Klienta rozwiązanie i ewentualną linię sporu. W sprawach majątkowych pomagamy w ustaleniu odpowiedniej wysokości świadczeń pomiędzy małżonkami.

SPRAWY O ZASĄDZENIE ALIMENTÓW

Sprawy o alimenty najczęściej zobowiązują rodziców do świadczenia na rzecz dzieci. Możliwe są również alimenty ustanowione np. pomiędzy małżonkami. Kancelaria pomaga w ustaleniu możliwości zarobkowych zobowiązanego, oraz potrzeb osoby na rzecz której składa się pozew. Kancelaria pomaga również w ustaleniu dnia od którego można się ubiegać alimentów. Sporządzamy niezbędne pisma procesowe i pomagamy w doborze środków dowodowych.